تحصیل انتخابات اصلاح طلب اصلاح طلبان انتخابات شورا

تحصیل: انتخابات اصلاح طلب اصلاح طلبان انتخابات شورا انتخابات مجلس اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی «شورای نگهبان» اصلاحيه قانون منع بكارگيری بازنشستگان را تاييد كرد

به گزارش انتخاب، در مصوبه شورا اين قانون با رعايت سياستهاي كلي حمايت از ايثارگران، تاييد شده است است.

«شورای نگهبان» اصلاحيه قانون منع بكارگيری بازنشستگان را تاييد كرد

«شورای نگهبان» اصلاحيه قانون منع بكارگيری بازنشستگان را تاييد كرد

عبارات مهم : قانون

شوراي نگهبان دقايقي قبل، اصلاحيه قانون منع بكارگيري بازنشستگان را تاييد كرد.

به گزارش انتخاب، در مصوبه شورا اين قانون با رعايت سياستهاي كلي حمايت از ايثارگران، تاييد شده است است.

«شورای نگهبان» اصلاحيه قانون منع بكارگيری بازنشستگان را تاييد كرد

با تاييد شوراي نگهبان بسياري از استانداران، معاونين وزرا، سفرا و شهرداران بازنشسته تلقي شده است و بايد كناره گيري كنند.

واژه های کلیدی: قانون | نگهبان | بازنشسته | بازنشستگان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs