تحصیل انتخابات اصلاح طلب اصلاح طلبان انتخابات شورا

تحصیل: انتخابات اصلاح طلب اصلاح طلبان انتخابات شورا انتخابات مجلس اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی قوه‌ قضائیه در برابر فضاسازی‌ها کوتاه نمی آید / دادستان کشور

دادستان کل کشور گفت: عده‌ای دنبال جوسازی هستند تا قوه قضاییه را وارد یک عرصه ای کنند که این قوه کوتاه بیاید در حالیکه قوه قضاییه کوتاه نمی‌آید و پیگیری خود را ا

قوه‌ قضائیه در برابر فضاسازی‌ها کوتاه نمی آید / دادستان کشور

دادستان کشور: قوه قضائیه در برابر فضاسازی ها کوتاه نمی آید

عبارات مهم : سیاسی

دادستان کل کشور گفت: عده ای دنبال جوسازی هستند تا قوه قضاییه را وارد یک عرصه ای کنند که این قوه کوتاه بیاید در حالیکه قوه قضاییه کوتاه نمی آید و پیگیری خود را ادامه می دهد و ممکن است منجر به تبرئه یا منجر به محکومیت متهم شود.

حجت الاسلام محمدجعفر منتظری روز چهارشنبه راجع به تهاجم بعضی افراد و گروه ها علیه قوه قضاییه و دستگاه قضایی به ایرنا تصریح کرد: قوه قضاییه در پیگیری به پرونده ها، تحت تاثیر هیچ جناح و جریان سیاسی نیست.

قوه‌ قضائیه در برابر فضاسازی‌ها کوتاه نمی آید / دادستان کشور

وی افزود: بخشی از این تهاجمات و جوسازی ها یک سناریوی از پیش تعیین شده است است تا قوه قضاییه به عنوان دستگاه یقه گیر، یقه کسی را نگیرد یا اگر درخواست کردند هم بگیرند در مرحله بعدی اینگونه جوسازی کنند که برخوردهای قوه قضاییه برخوردهای سیاسی یا جناحی است.

وی افزود: خوشبختانه در طول سال های گذشته پرونده های مهم پیگیری در دستگاه قضایی به گونه ای بوده که وابسته به این یا آن جناح بوده و اینگونه نبوده که قوه قضاییه بخواهد در جریان سیاسی قرار بگیرد و پرونده مربوط به یک جریان را پیگیری کند و پرونده ای را که مربوط به جریان دیگر هست، پیگیری نکند.

دادستان کل کشور گفت: عده‌ای دنبال جوسازی هستند تا قوه قضاییه را وارد یک عرصه ای کنند که این قوه کوتاه بیاید در حالیکه قوه قضاییه کوتاه نمی‌آید و پیگیری خود را ا

منتظری اضافه کرد: البته فرایند پیگیری در دستگاه قضایی مراحل مختلفی دارد و کسی که علیه او شکایتی می شود یا گزارشی به قوه قضاییه واصل می شود، این قوه مکلف به ورود به پیگیری است و این ورود الزاما به معنی آن نیست که آن شخص، مجرم یا محکوم باشد و ممکن است پیگیری به نقطه ای برسد که متهم تبرئه یا محکوم شود.

دادستان کل کشور تاکید کرد: بسیاری از این جوسازی ها و مطالبی که مطرح می شود، در مرحله ابتدایی پیگیری هست. یعنی در مرحله ای است که تحقیقات در دادسرا انجام می شود و وظیفه دستگاه قضایی این است که هنگامی که گزارشی را دریافت می کند، شروع به پیگیری کند.

وی تصویر العمل بعضی جریان ها و شخصیت ها را روندی طبیعی دانست و گفت: بخشی از این تصویر العمل ها یک سناریوی از پیش تعیین شده است است و بخشی دیگر را نیز افرادی ایجاد می کنند که خود هم می دانند وضعیتشان خراب است و از این رو از ابتدا به گونه ای جلوه می دهند که این نوع پیگیری ها سیاسی است تا چنانچه در دادگاه محکوم شدند، بگویند قوه قضاییه سیاسی برخورد می کند.

قوه‌ قضائیه در برابر فضاسازی‌ها کوتاه نمی آید / دادستان کشور

منتظری افزود: البته باید توجه داشته باشیم که پیگیری در دستگاه قضایی اینگونه نیست که در دست یک نفر باشد. چون در رسیدگی، افراد یا مقاماتی همچون بازپرس، قاضی تحقیق، دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور ورود می کنند و باید از این جریان ها پرسید آیا همه اینها سیاسی برخورد می کنند و بی دین و لامذهب هستند و این نهایت بی انصافی است.

ایرنا

واژه های کلیدی: سیاسی | پرونده | دستگاه | قوه قضاییه | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs