تحصیل انتخابات اصلاح طلب اصلاح طلبان انتخابات شورا

تحصیل: انتخابات اصلاح طلب اصلاح طلبان انتخابات شورا انتخابات مجلس اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی ۲۰ درصد مردم در فقر مطلق هستند

یک عضو هیأت علمی دانشگاه با اعلام اینکه ۱۵ تا ۲۰ درصد مردم کشور ما در فقر مطلق هستند افزود: منطق قانون هدفمندی یارانه ها نیاز به بازبینی دارد.

۲۰ درصد مردم در فقر مطلق هستند

۲۰ درصد مردم در فقر مطلق هستند

عبارات مهم : قانون

یک عضو هیأت علمی دانشگاه با اعلام اینکه ۱۵ تا ۲۰ درصد مردم کشور ما در فقر مطلق هستند افزود: منطق قانون هدفمندی یارانه ها نیاز به بازبینی دارد.

به گزارش آنا، احسان خاندوزی عضو هیأت علمی دانشگاه نیز در این برنامه اظهار داشت: منطق قانون هدفمندی یارانه ها نیاز به بازبینی دارد.

۲۰ درصد مردم در فقر مطلق هستند

وی گفت: با توجه به اهداف قانون هدفمندی یارانه ها، چشم انداز قیمت ها جهت اصلاح و بهینه سازی مشخص نیست و به تور حمایتی بر اساس اطلاعات درآمدی خانوارها نیاز داریم.

خاندوزی افزود: دولت ها از اقتدار در اعمال عدالت در اقتصاد فرار می کنند و اگر از سال 89 اجرای قانون هدفمندی یارانه ها روند مناسبی داشت اکنون بانک اطلاعاتی اقتصاد خانوارها را داشتیم.

وی گفت: حکومت اشراف به اطلاعات اقتصادی افراد جامعه ندارد و مشخص نیست از بین بردن یارانه ها و زیاد کردن قیمت حامل های انرژی بر اساس لایحه بودجه سال آینده چقدر در رفاه مردم تأثیر دارد.

یک عضو هیأت علمی دانشگاه با اعلام اینکه ۱۵ تا ۲۰ درصد مردم کشور ما در فقر مطلق هستند افزود: منطق قانون هدفمندی یارانه ها نیاز به بازبینی دارد.

عضو هیأت علمی دانشگاه افزود: دولت باید بانک اطلاعاتی اقتصادی خانوارها را ایجاد کند.

خاندوزی گفت: بر اساس بررسی ها، 15 تا 20 درصد افراد جامعه در فقر مطلق قرار دارند و 30 درصد جمعیت؛ نیازمند حمایت هستند.

واژه های کلیدی: قانون | یارانه | اقتصاد | اقتصادی | دانشگاه | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs